×

Μήνυμα

Failed loading XML... StartTag: invalid element name Extra content at the end of the document

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Το Web Application Analysis αναφέρεται σε όλες τις εφαρμογές στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω του browser. Ο έλεγχος ασφαλείας για τις εφαρμογές σας είναι απαραίτητος ώστε να μην έχουμε διαρροή πληροφοριών, ή οι τροποποιήσεις είναι μη αποδεκτές ή μη εφικτές. Για παράδειγμα, αν σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που περιλαμβάνει πωλήσει με χρήση πιστωτικής κάρτας, ο έλεγχος ασφαλείας είναι κρίσιμος, και θα πρέπει να περιλαμβάνει και ικανοποιητικούς μηχανισμούς αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

SQL Injection is a type of web application security vulnerability in which an attacker is able to submit a database SQL command which is executed by a web application, exposing the back-end database.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

What is penetration testing? Penetration testing, often called “pentesting”,“pen testing”, "network penetration testing" or “security testing”, is the practice of attacking your own or your clients’ IT systems in the same way a hacker would to identify security holes. Of course, you do this without actually harming the network. The person carrying out a penetration test is called a penetration tester or pentester.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

If you have more than one computer on a single network. At some point you will probably need to share files between them. In this section we cover installing and configuring FTP, NFS, and CUPS.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Ο Web server είναι υπεύθυνος να δέχεται HTTP αιτήσεις από εφαρμογές, γνωστές ως Web browsers, και να εξυπηρετεί τις αιτήσεις αυτές, παρέχοντας δεδομένα, που είναι συνήθως σελίδες Web όπως HTML κείμενα, αλλά και συνδεδεμένα αντικείμενα (εικόνες, etc.).

Περισσότερα...

TOP