Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Μια κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central processing unit - CPU), που αλλιώς καλείται κεντρικός υπολογιστής ή κύριως επεξεργαστής είναι το ηλεκτρονικό κύκλωμα μέσα στον υπολογιστή που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος κάνοντας βασικές αριθμητικές, λογικές, ελέγχου και εισόδου/εξόδου (I/O) λειτουργίες που καθορίζονται από τις εντολές.

cpu ti einai

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Σειριακή Θύρα

Στα υπολογιστικά συστήματα μια σειριακή θύρα (serial port) είναι μία διεπαφή (interface) μέσω της οποίας η πληροφορία μεταδίδεται και προς τις δύο κατευθύνσεις ένα (1) bit κάθε φορά. Καθόλη την ιστορία των υπολογιστικών συστημάτων τα δεδομένα μεταφέρονταν μέσω των σειριακών πορτών, όπως στα modem, στις τερματικές συσκευές και τα διάφορα περιφεριακά.

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Μια μητρική κάρτα (motherboard), επίσης γνωστή και σαν μητρική πλακέτα ή μητρική ή κάρτα συστήματος (system board) είναι το κεντρικό και βασικό τυπωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα (printed circuit board (PCB)) ενός σημερινού υπολογιστή.

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Κάρτα Ηχου

Η κάρτα ήχου είναι μια κάρτα επέκτασης του ηλεκτρονικού υπολογιστή που μπορεί να εισάγει και εξάγει ήχο υπό τον έλεγχο ειδικών προγραμμάτων. Τυπικές χρήσεις μιας κάρτας ήχου περιλαμβάνουν την παροχή του ηχητικού συστατικού για εφαρμογές πολυμέσων όπως η σύνθεση μουσικής, επεξεργασία βίντεο ή ήχου, παρουσίαση/εκπαίδευση, και ψυχαγωγία (παιχνίδια).

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Παρακάτω είναι μερικά από τα απαραίτητα εργαλεία που καλό είναι να έχει τόσο ένας ερασιτέχνης όσο και ένας επαγγελματίας τεχνικός Η/Υ

Περισσότερα...

TOP