Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
    1. Set the digital multimeter dial on highest resistance in ohm section.
    2. Connect the probes to two ends of the unknown component (ignore polarity).

      Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

COMPONENTS CODE

CODE COMPONENT
C :CAPACITOR
D :DIODE
F :FUSE
L :INDUCTOR
PC :POWER CAPACITOR
PD :POWER DIODES/DIODE
PL :POWER INDUCTOR
PQ :POWER TRANSISTOR
PR :POWER RESISTOR
PU :POWER INTEGRATED CIRCUIT
Q :TRANSISTOR
R :RESISTOR
T : Transformers
U :INTEGRATED CIRCUIT/BGA CHIP/EMBEDDED CONTROLER/BIOS IC,ETC
X : Terminal strips, terminations, joins .oscilator
Y : Crystal

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ask any field or bench technician what their most-used piece of test equipment is and they will probably say a DMM (Digital MultiMeter). These versitiale devices can be used to test and diagnose a wide range of circuits and components. In a pinch, a DMM can even substitute for expensive, specialized test equipment. One particularly usefull skill is knowing how to test a transistor using a digital multimeter. Specialized component analyzers exist to do this task, but the expense can be difficult to justify for the average hobbiest.

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Γενικά

Τα σχεδιαγράμματα ειναι ο χάρτης μας για τον σχεδιαμσμό, δημιουργία και επίλυση προβλημάτων στα κυκλώματα.

Περισσότερα...

TOP