×

Μήνυμα

Failed loading XML... StartTag: invalid element name Extra content at the end of the document

Διαφορές μεταξύ Baseband και Broadband μετάδοσης

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Δύο τύποι μεθόδων σημάτων χρησιμοποιούνται για την μετάδοση πληροφοριών μέσω του δικτυακού μέσου μετάδοσης, baseband (βασικής ζώνης) και broadband (ευρείας ζώνης).

 

Baseband

Η μετάδοση Baseband συνήθως χρησιμοποιεί ψηφιακό σήμα σε ένα μοναδικό καλώδιο. Το μεταδιδόμενο σήμα θα έχει μορφή είτε ηλεκτρικού παλμού είτε φωτός. Το ψηφιακό σήμα της baseband μετάδοσης καταλαμβάνει όλο το εύρος ζώνης (bandwidth) του μέσου μετάδοσης για την μετάδοση ενός σήματος δεδομένων. Η επικοινωνία Baseband είναι διπλή κατεύθυνσης (bidirectional), επιτρέποντας στους υπολογιστές να στείλουν και να λάβουν δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο. Όμως, η αποστολή και λήψη δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα στο ίδιο καλώδιο την ίδια χρονική στιγμή.

Σημείωση: Ethernet και baseband
Τα δίκτυα Ethernet χρησιμοποιούν μεταδόσεις baseband.

Χρησιμοποιώντας baseband μεταδόσεις, μπορούμε να μεταδόσουμε πολλαπλά σήματα μέσω ενός καλωδιακού μέσου, χρησιμοποιώντας την διαδικασία της πολύπλεξης. Το Baseband χρησιμοποιεί την Time-Division Multiplexing (TDM - Πολύπλεξη Χρόνου), που χωρίζει το μοναδικό κανάλι μας σε χρονοθυρίδες (time slots). Το βασικό την πολύπλεξης TDM είναι ότι δεν αλλάζει τον τρόπο που δουλεύει η μετάδοση baseband, παρά μόνο τον τρόπο που τα δεδομένα προωθούνται στο μέσο μετάδοσης.

Broadband

Ενώ στην μετάδοση baseband χρησιμοποιείτε ψηφιακό σήμα, η μετάδοση broadband χρησιμοποιεί αναλογικά σήματα με την μορφή οπτικών ή ηλεκτρομαγνητικών κυμμάτων σε πολλαπλές συχνότητες μετάδοσης. Για να έχουμε σήματα λήψης και αποστολής, το μέσο μετάδοσης πρέπει να χωριστεί σε δύο κανάλια. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο καλώδια, ένα για αποστολή και το άλλο για λήψη.

Τα πολλαπλά κανάλια μετάδοσης σε ένα σύστημα broadband δημιουργούνται με χρήση της τεχνικής ως Frequency-Division Multiplexing (FDM - Πολύπλεξη Συχνότητας). Η FDM επιτρέπει την εξυπηρέτηση επικοινωνία διαφορετικής κατεύθυνσης σε κοινό μέσο την ίδια χρονική στιγμή.

TOP