Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ubuntu 17.10 network configuration is completely changed. Have you heard of NetPlan? Probably not, but if you have, then you’re a step ahead of many. NetPlan is a new network configuration tool introduced in Ubuntu 17.10 to manage network settings.

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Domain Name Service (DNS) is an Internet service that maps IP addresses and fully qualified domain names (FQDN) to one another. In this way, DNS alleviates the need to remember IP addresses. Computers that run DNS are called name servers. Ubuntu ships with BIND (Berkley Internet Naming Daemon), the most common program used for maintaining a name server on Linux.

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Εισαγωγή

Η διαμόρφωση ενός email server είναι μια δύσκολη διαδικασία που εμπλέκει έναν αριθμό διαφορετικών προγραμμάτων, κάθε ένα από τα οποία πρέπει να ειναι κατάλληλα διαμορφωμένο. Η καλλύτερη προσέγγιση είναι να εγκαταστήσουμε και να διαμορφώσουμε ξεχωριστά κάθε ένα συστατικό, διασφαλίζοντας ότι κάθε ένα δουλεύει, και σταδιακά στήνουμε τον mail server μας.

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Δύο τύποι μεθόδων σημάτων χρησιμοποιούνται για την μετάδοση πληροφοριών μέσω του δικτυακού μέσου μετάδοσης, baseband (βασικής ζώνης) και broadband (ευρείας ζώνης).

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Παρακάτω θα δούμε πως μπορούμε να διαμορφώσουμε τον VTP Server και τους Client σε Cisco switches. Θα αναφερθούμε επίσης σε βασικές έννοιες του VTP και των καταστάσεων VTP (VTP modes) (Server, Transparent and Client ).

Περισσότερα...

TOP