×

Μήνυμα

Failed loading XML... StartTag: invalid element name Extra content at the end of the document

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 • Αρχές Διαχείρισηςδικτύων
 • Απομακρυσμένη διαχείριση
 • Εξυπηρετητές
  • Διαμόρφωση
  • Διαχείριση
  • Rooting tables
  • Πρωτόκολλα διαχείριση SNMP

   Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 • Αρχές διαχείρισης δικτύου
 • Διαμόρφωση δικτύου
  • Ενεργές συσκευές (switch – router)
  • Πρωτόκολλο SNMP
  • Πρωτόκολλο IPX

   Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους καταρτιζόμενους των βασικών αρχών που διέπουν τα Δίκτυα Υπολογιστών και ειδικότερα τα Δίκτυα πρωτοκόλλου TCP/IP. Η διδακτέα ύλη καλύπτει το γενικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος καταρτιζόμενος των ΙΕΚ, σχετικά με Δίκτυα Η/Υ (Πρότυπα Αναφοράς OSI & TCP/IP) και τις βασικές τηλεπικοινωνιακές γνώσεις που πρέπει να έχει ώστε να είναι σε θέση πλήρως τη βασική λειτουργία Δικτύων Η/Υ.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των Επιπέδων Δικτύου, Μεταφοράς, και Εφαρμογών του πρότυπου αναφοράς Δικτύων TCP/IP. Αρχικά γίνεται μία επισκόπηση των βασικών αρχών που διέπουν τα Επίπεδα Δικτύου, Μεταφοράς και Εφαρμογών στο πρότυπο αναφοράς Δικτύων TCP/IP. Μετά εισάγονται οι βασικές έννοιες και αρχές των επιπέδων Δικτύου και Μεταφοράς, ενώ κατά τη διδασκαλία του Επιπέδου Εφαρμογών γίνεται αναφορά στις κύριες υπηρεσίες του Διαδικτύου.

Η διδασκαλία και το εγχειρίδιο πρέπει να μην είναι επικεντρωμένες σε τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες αλλά στις βασικές αρχές που διέπουν τα Επίπεδα Δικτύου Μεταφοράς και Εφαρμογών στο Πρότυπο Αναφοράς Δικτύων TCP/IP. Προτείνεται η εκτεταμένη χρήση σχημάτων και παραδειγμάτων ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητές από τους καταρτιζόμενους θεμελιώδεις έννοιες του Διαδικτύου όπως τι είναι η IP διεύθυνση, η Μάσκα Δικτύου ή το DNS.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

1. Εγκατάσταση Δικτύων (Δομημένη Καλωδίωση)

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι:

Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τις βασικές αρχές και τις έννοιες της δομημένης καλωδίωσης που αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δομημένης δικτυακής υποδομής

Να εξοικειωθεί στο σωστό σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθοδολογίες

Να αποκτήσει την ικανότητα σχεδίασης αλλά και αποτύπωσης της δικτυακής υποδομής

Να αποκτήσει την ικανότητα της διαχείρισης του δικτύου μέσω της διαχείρισης των ενεργών συσκευών του δικτύου

Να αποκτήσει την ικανότητα της μέτρησης, της εκτέλεσης διαγνωστικών ελέγχων και της πιστοποίησης του δικτύου

Να αποκτήσει την ικανότητα εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης δικτύου

Περισσότερα...

TOP