×

Μήνυμα

Failed loading XML... StartTag: invalid element name Extra content at the end of the document

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Σκοπός του μαθήματος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ είναι να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι το μοντέλο επικοινωνιών δεδομένων σχηματικά, τα δομικά του στοιχεία (σύστημα εισαγωγής δεδομένων, κωδικοποιητής/DTE πομπού, διασύνδεση, πομπός/DCE πομπού, μέσο μετάδοσης, δέκτης/DCE δέκτη, διασύνδεση, αποκωδικοποιητής, σύστημα λήψης δεδομένων/DTE δέκτη) και το ρόλο του καθενός στην επικοινωνία καθώς και στις βασικές λειτουργίες (προετοιμασία πληροφορίας προς αποστολή, συγχρονισμός συμμετεχόντων στοιχείων μετάδοσης, προσδιορισμός προορισμού πληροφορίας, δρομολόγηση πληροφορίας, έλεγχος ροής, διαδικασία λήψης, αναγνώριση/διόρθωση σφαλμάτων, ασφάλεια κατά τη μετάδοση, τακτοποίηση/παρουσίαση ληφθέντος μηνύματος, διαχείριση συνομιλίας).

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο ώστε να είναι ικανός να τα αξιοποιεί επαρκώς αναλόγως των αναγκών που θα έχει να αντιμετωπίσει.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Ερωτήσεις Πιστοποίησης - Τεχνικός Δικτύων (LInk)

Ερωτήσεις Πιστοποίησης - Τεχνικός Η/Υ (Link)

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει ο καταρτιζόμενος να γνωρίζει να εγκαθιστά σε έναν προσωπικό Η/Υ τις ακόλουθες συσκευές:

 1. Εκτυπωτή (Printer)
 2. Σχεδιαστή (Plotter)
 3. CD/DVD ROM
 4. UPS
 5. Οθόνη (monitor)
 6. Σαρωτή (Scanner)
 7. Τρισδιάστατο εκτυπωτή
 8. Κάρτες διαφόρων περιφερειακών (ήχου, δικτύου, πολυμέσων κλπ).

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει ο καταρτιζόμενος να γνωρίζει:

 • Να εγκαθιστά και να αναβαθμίζει έναν προσωπικό Η/Υ αντικαθιστώντας κάποια ή όλες τις κάρτες.
 • Να προσαρμόζει τις δυνατότητες μιας κάρτας ανάλογα με τις ανάγκες ενός προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους drivers του προγράμματος και τις κάρτες.
 • Να εγκαθιστά HDD και να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα BIOS και το λειτουργικό σύστημα για τη δήλωσή τους στον Η/Υ.
 • Να επικοινωνεί σωστά με τον πελάτη και να καταγράφει σωστά το πρόβλημα του ΗΥ.
 • Να εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου βλαβών στον ΗΥ .
 • Να εντοπίζει το εξάρτημα ή την κάρτα που προκαλεί τη βλάβη χρησιμοποιώντας διαγνωστικά προγράμματα.
 • Τη χρήση συσκευών κόλλησης, αποκόλλησης και θερμού αέρα στην αντικατάσταση εξαρτημάτων σε προσωπικό ΗΥ και φορητό ΗΥ.

Περισσότερα...

TOP