Περιφερειακές Μονάδες Η/Υ - Τεχνικός Η/Υ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει ο καταρτιζόμενος να γνωρίζει να εγκαθιστά σε έναν προσωπικό Η/Υ τις ακόλουθες συσκευές:

  1. Εκτυπωτή (Printer)
  2. Σχεδιαστή (Plotter)
  3. CD/DVD ROM
  4. UPS
  5. Οθόνη (monitor)
  6. Σαρωτή (Scanner)
  7. Τρισδιάστατο εκτυπωτή
  8. Κάρτες διαφόρων περιφερειακών (ήχου, δικτύου, πολυμέσων κλπ).

ΘΕΩΡΙΑ

Κάρτα ήχου – Χαρακτηριστικά. Συσκευές πολυμέσων (Ηχεία, Ακουστικά, Μικρόφωνα, Κάμερες, Κάρτες τηλεόρασης και ραδιοφώνου, Media Players) – Χαρακτηριστικά.

Κάρτα δικτύου – Τύποι - Χαρακτηριστικά.

Εκτυπωτής – σχεδιαστής

Γενικά περί των μηχανών εκτύπωσης – αρχή λειτουργίας – χαρακτηριστικά εκτύπωσης – γραμματοσειρές – μηχανισμοί κίνησης χαρτιού – κίνηση βραχίονα – dot matrix printer – ink jet printer – LED/ LASER printer – PLOTTER

Οθόνη – οθόνη αφής

Γενικά για τις οθόνες καθοδικού σωλήνα, LCD, και πλάσματος και τα χαρακτηριστικά τους – κυκλώματα απόκλισης δέσμης – βαθμίδα υψηλής τάσης – τροφοδοτικό

Τρισδιάστατη εκτύπωση

Κατασκευή - συντήρηση τρισδιάστατου εκτυπωτή

CD/DVD ROM Τεχνικά χαρακτηριστικά – τύποι  – οδηγοί

Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι - Χαρακτηριστικά – τύποι – οδηγοί

Σαρωτής SCANNER - Τεχνικά χαρακτηριστικά – τύποι – οδηγοί

Πολυμηχανήματα - Χαρακτηριστικά

UPS Τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθεροποιητικών τάσης και UPS

Λοιπά μέσα φύλαξης δεδομένων

Διασύνδεση SCSI, SCSI Controller, SCSI συσκευές - Χαρακτηριστικά, τύποι.

Συστοιχία RAID – Χαρακτηριστικά, τύποι.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν στόχο να εξοικειώσουν τους καταρτιζόμενους με τα θέματα της εγκατάστασης των περιφερειακών συσκευών, τη δήλωσή τους στο σύστημα του Η/Υ και το χειρισμό τους. Δεδομένου ότι αυτές οι συσκευές είναι αρκετά πολύπλοκες και εξειδικευμένες, δε μπορούμε να προκαλέσουμε εκπαιδευτικές βλάβες στο εργαστήριο. Γι ́ αυτό πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στη σωστή εκτέλεση των tests, όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο που συνοδεύει την περιφερειακή μηχανή όπως επίσης και στη χρήση των ιδιαίτερων προγραμμάτων / οδηγών.

Εγκατάσταση κάρτας ήχου – Εγκατάσταση συσκευών πολυμέσων (Ηχεία, Ακουστικά, Μικρόφωνα, Κάμερες, Κάρτες τηλεόρασης και ραδιοφώνου, Media Players)

Εγκατάσταση κάρτας δικτύου (ενσύρματη – ασύρματη).

Οπτικά μέσα αποθήκευσης CD/DVD εξωτερικά και εσωτερικά – Εγκατάσταση, βλάβες - Άνοιγμα και καθαρισμός CD/DVD Drive.

Εξωτερικοί Δίσκοι HDD και SSD - Εγκατάσταση, βλάβες.

Οθόνες – Επίδειξη των τμημάτων μιας οθόνης – Βλάβες – Αντικατάσταση LCD Panel.

Σαρωτές SCANNERS , Digitizers - Εγκατάσταση, βλάβες.

Εκτυπωτές, Plotters – Εγκατάσταση, βλάβες.

3D - Εκτυπωτής – Εγκατάσταση.

Πολυμηχανήματα - Εγκατάσταση, βλάβες.

UPS, σταθεροποιητές τάσης - Εγκατάσταση, βλάβες, συντήρηση.

SCSI Controller, SCSI συσκευές - Εγκατάσταση.

Συστοιχία RAID – Εγκατάσταση και ρυθμίσεις.

Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήριση Υπολογιστικών Συστημάτων (ΕΠΑΛ). (Link)

Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών (ΕΠΑΛ) (Link)

TOP