Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Τεχνικός Η/Υ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει ο καταρτιζόμενος να γνωρίζει:

 • Να εγκαθιστά και να αναβαθμίζει έναν προσωπικό Η/Υ αντικαθιστώντας κάποια ή όλες τις κάρτες.
 • Να προσαρμόζει τις δυνατότητες μιας κάρτας ανάλογα με τις ανάγκες ενός προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους drivers του προγράμματος και τις κάρτες.
 • Να εγκαθιστά HDD και να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα BIOS και το λειτουργικό σύστημα για τη δήλωσή τους στον Η/Υ.
 • Να επικοινωνεί σωστά με τον πελάτη και να καταγράφει σωστά το πρόβλημα του ΗΥ.
 • Να εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου βλαβών στον ΗΥ .
 • Να εντοπίζει το εξάρτημα ή την κάρτα που προκαλεί τη βλάβη χρησιμοποιώντας διαγνωστικά προγράμματα.
 • Τη χρήση συσκευών κόλλησης, αποκόλλησης και θερμού αέρα στην αντικατάσταση εξαρτημάτων σε προσωπικό ΗΥ και φορητό ΗΥ.

 

ΘΕΩΡΙΑ

 • Μονάδα τροφοδοτικού – Ακροδέκτες – Τυποποιήσεις - Διατάξεις προστασίας τροφοδοσίας. (Link)
 • Μητρική κάρτα – Χαρακτηριστικά – Θύρες (Σειριακή θύρα, Παράλληλη θύρα, Θύρες PS/2, IEEE 1394 Firewire, USB, SPDIF, AUDIO.
 • Μνήμη ROM και RAM
 • Κ.Μ.Ε. – Χαρακτηριστικά.
 • Ψύξη – είδη ψύξης των διαφόρων τμημάτων του ΗΥ.
 • Μονάδα οδήγησης σκληρού δίσκου : Περιγραφή των ηλεκτρονικών και μηχανολογικών τμημάτων των οδηγών – χαρακτηριστικά δίσκων. Διαμέριση και διαμόρφωση σκληρού δίσκου.
 • Δίαυλοι διασύνδεσης PCI, AGP, PCIe – Χαρακτηριστικά.
 • Κάρτα οθόνης - Θύρες σύνδεσης οθονών VGA, DVI, HDMI - Χαρακτηριστικά
 • Σύνθεση ενός τυπικού προσωπικού Η/Υ – POST - BIOS.
 • Εγκατάσταση Λ.Σ. – Χρήση οδηγών (Drivers).
 • Φορητός ΗΥ Laptop – Tablet.
 • Θέματα ασφάλειας ΗΥ
 • Διαδικασίες ελέγχου βλαβών στον ΗΥ – Trouble shooting
 • Τεχνικές επικοινωνίας του τεχνικού ΗΥ με τον πελάτη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 • Κανόνες ασφάλειας – Εργαλεία του τεχνικού ΗΥ - Προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρονικών διατάξεων ενός ΗΥ από το στατικό ηλεκτρισμό. (Link)
 • Κουτί ΗΥ - Προετοιμασία κουτιού ΗΥ – Front Panel μονάδα απεικόνισης συχνότητας και ενδεικτικών λειτουργιών.
  Τροφοδοτικό PSU - Έλεγχος λειτουργίας τροφοδοτικού – Μετρήσεις παρεχόμενων τάσεων.
 • Μητρική κάρτα (Εγκατάσταση μητρικής κάρτας – σύνδεση FRONT PANEL).
 • Εγκατάσταση, απεγκατάσταση και αναβάθμιση μνήμης RAM (SDRAM – DDR SDRAM – DDR2 SDRAM – DDR3 SDRAM – DDR4 SDRAM) - Εμπορικές ονομασίες και ερμηνεία τους - Χρονισμοί - Αρχιτεκτονική DUAL CHANNEL.
 • Κ.Μ.Ε. (Sockets – Εμπορικές οικογένειες CPUs - Χρονισμός) - Εγκατάσταση διαφόρων τύπων CPUs στη μητρική κάρτα, σε διάφορα sockets - Εφαρμογή θερμοαγώγιμης πάστας σε CPU – Εγκατάσταση συστήματος ψύξης Fan - Cooler διαφόρων τύπων και για διάφορα sockets - Απεγκατάσταση συστήματος ψύξης, καθαρισμός θερμοαγώγιμης πάστας, απεγκατάσταση CPU από τη μητρική.
 • Εγκατάσταση συσκευών μόνιμη αποθήκευσης HDD, SSD, CD/DVD - Διασύνδεση IDE - ATA, διασύνδεση SATA - Καλωδιοταινίες, βύσματα σύνδεσης και μετατροπείς βυσμάτων.
 • Δίαυλοι διασύνδεσης PCI, AGP, PCIe - Εγκατάσταση καρτών σε διάφορους τύπους διαύλων (PCI – PCIe – AGP).
 • Σύνθεση ενός τυπικού προσωπικού Η/Υ στο εργαστήριο (εγκατάσταση και διασύνδεση τροφοδοτικού, μητρικής, ΚΜΕ, μνήμης RΑΜ, σκληρού δίσκου, CD/DVD, κάρτας οθόνης, σύνδεση καλωδίων, καλωδιοταινιών και βυσμάτων).
 • Εκκίνηση ΗΥ – Διαδικασία POST – Αρχικός έλεγχος συστήματος - Βασικές και προχωρημένες ρυθμίσεις BIOS.
 • Προετοιμασία HDD για εγκατάσταση Λ.Σ. – Διαμέριση, Διαμόρφωση, Συρρίκνωση και επέκταση διαμερισμάτων.
 • Εγκατάσταση Λ.Σ. Windows – Εγκατάσταση δύο Λ.Σ. Windows και LINUX στον ΗΥ (Dual Boot)
 • Εγκατάσταση drivers υψηλής ανάλυσης για την οθόνη
 • Αναβάθμιση μητρικής κάρτας – Αναβάθμιση κάρτας προσαρμογής οθόνης
 • Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος (windows – linux)
 • Αναβάθμιση BIOS (BIOS Update)
 • Αποσυναρμολόγηση φορητού ΗΥ (αφαίρεση μπαταρίας, CD/DVD, σκληρού δίσκου, μνήμης RAM, πληκτρολογίου, άνω και κάτω καλυμμάτων, οθόνης, μητρικής κάρτας, επεξεργαστή, κάρτας γραφικών, κάρτας δικτύου, κάρτας BLUEΤΟΟΤΗ, κάρτας MODEM, συστήματος ψύξης και αεραγωγών) - Συναρμολόγηση φορητού ΗΥ.
 • Έλεγχος, ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών σε προσωπικό ΗΥ και φορητό ΗΥ – Troubleshooting.
 • Επικοινωνία με πελάτη – Καταγραφή του προβλήματος του ΗΥ και σύνταξη εντολής εργασίας.
 • Εγκατάσταση SERVER.
 • Χρήση συσκευών κόλλησης, αποκόλλησης και θερμού αέρα στην αντικατάσταση εξαρτημάτων σε προσωπικό ΗΥ και φορητό ΗΥ.

Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήριση Υπολογιστικών Συστημάτων (ΕΠΑΛ). (Link)

Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών (ΕΠΑΛ) (Link)

TOP