×

Μήνυμα

Failed loading XML...

Αρχιτεκτονική Η/Υ (Β) - Τεχνικός Η/Υ

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Σκοπός του μαθήματος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ είναι να εφοδιαστούν οι καταρτιζόμενοι με γνώσεις που αποσαφηνίζουν, αφενός μεν την αρχιτεκτονική του υπολογιστή και αφετέρου τη διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος.
Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική του υπολογιστή καθώς και τις έννοιες του προγραμματισμού σε επίπεδο μηχανής (machine language) και συμβολικής γλώσσας (assembly language) και τη σχέση τους με την αρχιτεκτονική της μηχανής.

 

 • Ιστορική εξέλιξη υπολογιστών
 • Συστήματα αρίθμησης (δυαδικό, οκταδικό, δεκαδικό, δεκαεξαδικό)
 • Παράσταση αριθμών (προσημασμένοι, απροσήμαστοι, πράξεις)
 • Κώδικες και κωδικοποίηση δεδομένων (Unicode, asci, bcd, ebcdic)
 • Έννοιες bit, byte, word
 • Αλγόριθμοι συμπίεσης δεδομένων – μέθοδοι συμπίεσης (απολεστικοι, μη απολεστικοι)
 • Βασική οργάνωση Η/Υ
 • Το μοντέλο Von Neumann (αριθμητική & λογική μονάδα, μονάδα ελέγχου, μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου, μονάδα εξόδου, μονοπάτια δεδομένων, μονοπάτια διεύθυνσης, μονοπάτια ελέγχου)
 • Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (καταχωρητές, αριθμητική και λογική μονάδα, μονάδα ελέγχου)
 • Εντολή (μορφή εντολής, κωδικοποίηση εντολής, κύκλος εντολής)
 • Οργάνωση μνήμης
 • Τμήματα μνήμης
 • Καταχωρητές (γενικής χρήσης, τμημάτων, δεικτών, flag)
 • Γλώσσα μηχανής
 • H γλώσσα Assembly
 • Συντακτικό γλώσσας - Ρεπερτόριο εντολών
 • Δομή πηγαίου προγράμματος
 • Εντολές μεταφοράς δεδομένων
 • Εντολή stop
 • Εντολή άλματος
 • Εντολή ολίσθησης και περιστροφής
 • Εντολή εισόδου εξόδου
 • Συμβολική γλώσσα
 • Ψευδοπρογραμματισμός Assembly
 • Πρόγραμμα σε βρόχο
 • Μετάβαση γλώσσα μηχανής σε γλώσσα προγραμματισμού
 • Μεταφραστής – μεταγλωττιστής
 • Υπολογισμός φυσικών διευθύνσεων
 • Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης
 • Απ’ ευθείας διευθυνσιοδότηση
 • Διευθυνσιοδότηση με χρήση καταχωρητή
 • Διευθυνσιοδότηση μνήμης (άμεση, έμμεση)
 • Αριθμητικές εντολές
 • Λογικές εντολές
 • Ο συμβολαιομεταφραστής, ο συνδέτης και ο debugger
 • Διαδικασία ανάπτυξης προγράμματος στην Assembly

ΙΕΚ ΑΚΜΗ - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (link)

Παρουσίαση Μαθήματος - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (link)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Νικολός Δημήτριος) (link)

Οι καταχωρητές του 80x86 (link)

TOP