×

Μήνυμα

Failed loading XML... StartTag: invalid element name Extra content at the end of the document

Αρχιτεκτονική Η/Υ (Γ) - Τεχνικός Η/Υ

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση έχει ως πρωταρχικό σκοπό να εξοικειώσει τους καταρτιζόμενους με το hardware ενός Η/Υ.

Θεωρία

 • Βασικές έννοιες και εφαρμογές Assembly
 • Βασικό περιβάλλον εκτέλεσης εντολών
 • Assembly Language Fundamentals
 • Εντολές άλματος και βρόγχου (JMP, LOOP)
 • Λειτουργίες Stack (εντολές PUSH και POP)
 • Εντολές και εφαρμογές ολίσθησης και περιστροφής

Εργαστήριο

 • Εισαγωγή - Βασικές έννοιες
 • Δομή μιας τυπικής μητρικής κάρτας
 • Είδη και χαρακτηριστικά των διαύλων επικοινωνίας (BUSES)
 • Είδη και χαρακτηριστικά των καρτών επέκτασης, διασύνδεσης και μονάδων (FDD, HDD, SSD Τροφοδοτικό και άλλα)
 • Είδη και χαρακτηριστικά των μνημών (CACHE, RAM, ROM)
 • Είδη και χαρακτηριστικά των καλωδίων, βυσμάτων σύνδεσης και μετατροπέων βυσμάτων
 • Παρουσίαση ρυθμίσεων συσκευών. Ρύθμιση οδηγού συσκευών. Ρυθμίσεις συσκευών εισόδου – εξόδου
 • Ελεγκτές αποθηκευτικών μέσων (SCSI κλπ) Σειριακές (RS232 USB κλπ) και παράλληλες θύρες
 • MODEMS
 • Τύποι Modem - Εγκατάσταση modem
 • Εγκατάσταση σαρωτή - Εκκίνηση του υπολογιστή
 • Προβλήματα υλικού κατά τη λειτουργία του υπολογιστή. Προβλήματα σε θύρες. Προβλήματα εκτυπωτών. Προβλήματα συσκευών. Βασικά αρχεία συστήματος
 • Λογισμικό διάγνωσης βλαβών. Υλικό διάγνωσης. Διαγνωστικοί έλεγχοι
 • Διασυνδέσεις. Έλεγχοι συνδέσεων
 • Τύποι καλωδιώσεων. Έλεγχοι καλωδιώσεων. Αποκατάσταση λογισμικού
 • Backup
 • Restore
 • Βελτιστοποίηση συστήματος. Έλεγχοι απόδοσης
 • Ενέργειες βελτίωσης απόδοσης. Εργαλεία – λογισμικό βελτιστοποίησης
 • Προστασία και ασφάλεια

ΙΕΚ ΑΚΜΗ - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (link)

Παρουσίαση Μαθήματος - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (link)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Νικολός Δημήτριος) (link)

Οι καταχωρητές του 80x86 (link)

TOP