Εγκατάσταση δικτύων (Δομημένη Καλωδίωση)

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

1. Εγκατάσταση Δικτύων (Δομημένη Καλωδίωση)

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι:

Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τις βασικές αρχές και τις έννοιες της δομημένης καλωδίωσης που αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δομημένης δικτυακής υποδομής

Να εξοικειωθεί στο σωστό σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθοδολογίες

Να αποκτήσει την ικανότητα σχεδίασης αλλά και αποτύπωσης της δικτυακής υποδομής

Να αποκτήσει την ικανότητα της διαχείρισης του δικτύου μέσω της διαχείρισης των ενεργών συσκευών του δικτύου

Να αποκτήσει την ικανότητα της μέτρησης, της εκτέλεσης διαγνωστικών ελέγχων και της πιστοποίησης του δικτύου

Να αποκτήσει την ικανότητα εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης δικτύου

 

2.Δομημένη καλωδίωση

Ορισμός δομημένης καλωδίωσης

Λειτουργικότητα της δομημένης καλωδίωσης

Οργανισμοί τυποποίησης

 • Οργανισμοί Electronic Industries Association (EIA)
 • Telecommunications Industry Association (TIA)
 • ISO/IEC (International Standards Organization/International Electro technical Commission)
 • CENELEC
 • BSI

Πρότυπα

 • Commercial Building Telecommunications Wiring Standard EIA/TIA-568, Ιούλιος 1991 (ANSI/EIA/TIA-568-1991)
 • Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces EIA/TIA-569, Οκτώβριος 1990 (ANSI/EIA/TIA-569-1990)
 • Residential and Light Commercial Telecommunications Wiring Standard EIA/TIA/-570, Ιούνιος 1991 (ANSI/EIA/TIA-570-1991)
 • Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings EIA/TIA-606, Φεβρουάριος 1993 (ANSI/EIA/TIA-606-1993)
 • TSB-36, TSB-40 και TSB-53
 • Νεότερα πρότυπα

3.Καλωδίωση

Γενικές οδηγίες εγκατάστασης δικτύου δομημένης καλωδίωσης

Σημαντικά σημεία στο δίκτυο

Καλωδιώσεις

Καμπίνες κατανεμητών ικριώματα (Racks)

Γειώσεις

Σήμανση

Τεκμηρίωση

Πιστοποίηση

Έλεγχος

4.Οριζόντιο Δίκτυο (Horizontal Wiring)

Καλώδια οριζόντιου δικτύου

Υλικό σύνδεσης συνεστραμμένων ζευγών

Εργαλεία

5.Η Περιοχή Εργασίας

FlyLeads δικτύου συνεστραμμένων ζευγών (patch cords)

Τηλεπικοινωνιακή πρίζα (Telecommunication Outlet)

6.Κατακόρυφο δίκτυο

Καλώδια κατακόρυφου δικτύου φωνής

Κατακόρυφο δίκτυο δεδομένων

Καλώδια οπτικών ινών

 • Γενικά χαρακτηριστικά
 • Indoor cables
 • Οutdoor cables

Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης καλωδίων οπτικών ινών

Τεχνική περιγραφή κατανεμητών οπτικών ινών

Αρχή λειτουργίας του οπτικού κατανεμητή

Υλικό τερματισμού δικτύου οπτικών ινών

Patch cords δικτύου οπτικών ινών

7.Τοπικός Κατανεμητής

Κιβώτιο κατανεμητή

Patchpanel τερματισμού δικτύου συνεστραμμένων ζευγών

Πλαίσια διευθέτησης καλωδίων (WireManagers)

Patch cords δικτύου συνεστραμμένων ζευγών

8.Κεντρικός κατανεμητής δεδομένων

Κατανεμητής εισαγωγής δικτύου πόλεως

Οριολωρίδες τερματισμού καλωδίων

Υλικά υποδομής

 • Οδεύσεις καλωδιώσεων
 • Μεταλλικές σχάρες (κανάλια) διέλευσης καλωδίων
 • Εξαρτήματα καναλιών (σχαρών)
 • Πλαστικά κανάλια διέλευσης καλωδίων
 • Αποστάσεις καλωδίων τηλεπικοινωνιών από ισχυρά ρεύματα

Πιστοποίηση δικτύου – Μετρήσεις

Συσκευές μέτρησης (cable analyzer)

Χαρακτηριστικά συσκευών μέτρησης

Εγχειρίδια – τεκμηρίωση δικτύου.

9.Ενεργός εξοπλισμός δικτύου

Συνοπτική περιγραφή ενεργού εξοπλισμού τοπικού δικτύου (LAN)

Τεχνική περιγραφή

Τεχνικές περιγραφές ενεργού εξοπλισμού

Software managemet χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά

Ευέλικτη-κλιμακωτή αρχιτεκτονική

Ευκολία χρήσης και ανάπτυξης

Ισχυρή διαχειρισιμότητα

Απόδοση

Standards

10.Αναλυτική τεχνική περιγραφή καλωδιακού συστήματος κτιρίου

Πρότυπα Κανονισμοί

Υποδομή

Οριζόντια Καλωδίωση

Κάθετη Καλωδίωση

Τηλεπικοινωνιακός Κατανεμητής

Πιστοποίηση δικτύου – Μετρήσεις

11.Σχέδια δικτύου

Κατόψεις ορόφων

Σχέδια κατανεμητών

Σύνταξη οικονομικής προσφοράς νέου δικτύου κτιρίου

Πρότυπα σήμανσης

Δομημένη Καλωδίωση - Ενημερωμένες Σημειώσεις (link)

Παράδειγμα Μελέτης Καλωδίωσης (link)

Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Σελ 127-206) (link)

Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Σελ 207-242) (link)

Cable Categories (Link)

ΙΕΚ ΑΚΜΗ - Εγκατάσταση Δικτύων - Δομημένη Καλωδίωση (link)

IOULIANOU7A A01 1IOULIANOU7A A02 1IOULIANOU7A A03 1IOULIANOU7A A04 1IOULIANOU7A A05 1IOULIANOU7A A06 1

Εργασία για την Πρόοδο

 • Να γίνει μελέτη δομημένης καλωδίωσης και για τον ισόγειο όροφο του παραπάνω κτιρίου.
 • Σε κάθε εργαστήριο υπάρχουν 16 υπολογιστές (15 σπουδαστές και 1 για τον καθηγητή)
 • Στην θέση του καθηγητή υπάρχει και πρίζα για τηλέφωνο.
 • Στις αίθουσες Διοίκηση και Λογιστήριο έχουμε ανάγκη για 10 σταθμούς εργασίας (Υπολογιστής και τηλέφωνο σε κάθεμ μία).
 • Σε αυτές τις αίθουσες οι 5 θέσεις είναι λειτουργικές άμεσα και μία ακόμα για μια δικτυακή συσκευή (εκτυπωτής).
 • Στο δωμάτιο Server Room, θα ασχοληθούμε μόνο με τα αντικείμενα της δομημένης καλωδίωσης (Rack, Patch Panels, Switch, UTP, κ.λ.π) και όχι με τα υπολογιστικά συστήματα που θα υπάρχουν εκεί.
 • Θα πρέπει στη μελέτη να υπάρχει αναλυτική αναφορά στα χαρακτηριστικά του υλικού που χρησιμοποιείτε, κόστος μονάδος υλικού, κόστος απαιτούμενης ποσοότητας υλικού και κοστολόγηση εργασίας σας.
 • Καλό θα ήταν να υπάρχει και χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης των εργασιών

Εργασία για την Εξεταστική

 • Να γίνει μελέτη δομημένης καλωδίωσης και για όλους τους ορόφους του κτιρίου.
 • Σε κάθε εργαστήριο υπάρχουν 16 υπολογιστές (15 σπουδαστές και 1 για τον καθηγητή)
 • Στην θέση του καθηγητή υπάρχει και πρίζα για τηλέφωνο.
 • Στις αίθουσες Διοίκηση και Λογιστήριο έχουμε ανάγκη για 10 σταθμούς εργασίας (Υπολογιστής και τηλέφωνο σε κάθεμ μία).
 • Σε αυτές τις αίθουσες οι 5 θέσεις είναι λειτουργικές άμεσα και μία ακόμα για μια δικτυακή συσκευή (εκτυπωτής).
 • Στα γραφεία καθηγητών υπάρχουν 2 σταθμοί εργασίας για τους οποίους υπάρχει και πρίζα για τηλέφωνο.
 • Στο δωμάτιο Server Room, θα ασχοληθούμε μόνο με τα αντικείμενα της δομημένης καλωδίωσης (Rack, Patch Panels, Switch, UTP, κ.λ.π) και όχι με τα υπολογιστικά συστήματα που θα υπάρχουν εκεί.
 • Θα πρέπει στη μελέτη να υπάρχει αναλυτική αναφορά στα χαρακτηριστικά του υλικού που χρησιμοποιείτε, κόστος μονάδος υλικού, κόστος απαιτούμενης ποσοότητας υλικού και κοστολόγηση εργασίας σας.
 • Καλό θα ήταν να υπάρχει και χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης των εργασιών
TOP