Διαχείριση Δικτύων Ι

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 
 • Αρχές Διαχείρισηςδικτύων
 • Απομακρυσμένη διαχείριση
 • Εξυπηρετητές
  • Διαμόρφωση
  • Διαχείριση
  • Rooting tables
  • Πρωτόκολλα διαχείριση SNMP
 • Υπηρεσίες Παράδοση Δεδομένων
 • Υπηρεσίες του διαχείρισης δικτύου
 • Διαμόρφωση της διασύνδεσης
 • Διαμόρφωση της Δρομολόγησης
 • Διαμόρφωση της Ονοματολογίας (DNS ή WINS)
 • Τοπικές Υπηρεσίες του Δικτύου
 • Διαμόρφωση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Exchangeserver ή sendmail ή postfix ή  qmail άλλων)
 • Διαμόρφωση του WebServer (IIS ή Apache ή άλλων)

ΑΚΜΗ - Διαχείριση Δικτύων Ι (Link)

Κεφάλαιο 1 - Διαχείριση Επικοινωνιακών Συστημάτων - Εισαγωγή (Link)

Κεφάλαιο 2 - Η Παρακολούθηση του Δικτύου (Link)

Κεφάλαιο 3 - Ο Έλεγχος του Δικτύου (Link)

Κεφάλαιο 4 - SMTP Διαχείριση Δικτύου - Βασικές Έννοιες (Link)

Κεφάλαιο 5 - SNMP Πληροφορίες Διαχείρισης (Link)

Κεφάλαιο 6 - SNMP – Το Απλό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Δικτύου (Link)

Κεφάλαιο 7 - SNMPv2 (Simple Network Management Protocol) (Link)

Κεφάλαιο 8 - Μια Εισαγωγή στο SMTPv3 (Link)

Κεφάλαιο 9 - RMONv1 - Remote Network Monitoring (Link)

Windows 2003 - Basic Configuration (Link)

E-books

Sams Teach Yourself Microsoft Windows Server 2003 in 24 Hours (Link)

Microsoft Windows Server 2003 Unleashed (R2 Edition) (Link)

Windows Server 2008 All-In-One Desk Reference For Dummies (Link)

Windows Server 2008 For Dummies (Link)

Microsoft Windows Server 2008 A Beginner's Guide (Link)

Mastering Windows Server 2012 R2 (Link)

Να δημιουργήσετε σε εικονικό περιβάλλον, κατά προτίμηση Oracle Virtual Box, εικονικό σύστημα με λειτουργικό Windows Server 2003.

Σημείωση: Το εικονικό σύστημα πρέπει να έχει 2 κάρτες δικτύου σε Bridge Mode.

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα ζητηθεί να εισαγετε κωδικό για τον διαχειριστή (administrator), όπου και θα εισάγετε 123456. Θα παρακάμψετε τα μηνύματα που βγαίνουν και θα συνεχίσει η εγκατάσταση.

ως IP για το Δημόσιο Δίκτυο να βάλετε μια του δικτύου του σπιτιού σας και στο Ιδιωτικό δίκτυο να βάλετε ως IP: 192.168.200.1.

Θα σηκώσετε το Active Directory ως υπηρεσία. Στο όνομα του domain να εισάγετε το "b6-domain.local".

Στην διαχείριση των χρηστών, δημιουργήστε έναν χρήση με το ονομά σας. Να κάνετε όλες τις ρυθμίσεις ώστε ο χρήστης να αποθηκεύει το profile του σε φάκελο στον server, και να μπορεί να κάνει απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω vpn.

Αλλάξτε τις πολιτικές ασφαλείας του domain, ώστε οι χρήστες να θυμούνται μόνο τους 5 τελευταίους κωδικούς που έχουν χρησιμοποιήσει και στις 3 αποτυχημένες προσπάθειες να μην μπορούν πλέον να κάνουν log in.

Διαμορφώστε τον DNS Server (Δημιουργείστε οπωσδήποτε και την Reverse Zone για ην προτεύων ζώνη).

Σηκώστε και διαμορφώστε τον DHCP Server ώστε 50 υπολογιστές να μπορούν να πάρουν δυναμικά IP διευθύνσεις.

Σηκώστε και διαμορφώστε τον Application Server ώστε να έχουμε 4 Web Site και 1 FTP Site με ονόματα testsite1, testsite2, testsite3, testsite4 και ftpsite. Αντίστοιχα πρέπει να κάνουμε και τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον DNS με την δημιουργία ζωνών για τα site (testsite1.local, testsite2.local, testsite3.local, testsite4.local).

Σηκώνουμε Remote Accesss, VPN Server, έτσι ώστε να δουλεύει και τον NAT και το Remote Access.

Επίσης θα επιτρέψουμε τις υπηρεσίες για τα πρωτόκολλα http και ftp να δέχονται συνδέσεις εκτός τους τοπικού μας δικτύου.

Τέλος, θα σηκώσουμε mail server και θα δημιουργήσουμε mailboxes για τον administrator και τον χρήστη που έχουμε.

TOP