Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 
 • Αρχές διαχείρισης δικτύου
 • Διαμόρφωση δικτύου
  • Ενεργές συσκευές (switch – router)
  • Πρωτόκολλο SNMP
  • Πρωτόκολλο IPX
  • Πρωτόκολλο NNM
  • Διαμόρφωση εξ αποστάσεως
  • Βελτίωση απόδοσης
  • Τεκμηρίωση
  • Διαχείριση κόμβων δικτύων HP OpenView
  • Ανίχνευσης λαθών
 • Η υποστήριξη του υλικού
 • Διαμόρφωση κόμβου πρόσβασης στο Internet
 • Ενεργού Καταλόγου των Windows (active directory)
 • Διαχείριση δίσκων και άλλων αποθηκευτικών μέσων
 • Εγκατάσταση και διευθέτηση περιφερειακών
 • Δημιουργία συστοιχιών (cluster) υπολογιστών
 • Εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας δικτύου
 • Intranets - Extranets
  • Διαχείριση ΙΙS, Apache
  • Firewalls, DMZ Zones
 • Προστασία του συστήματος από βλάβες και τρόπος αντιμετώπισης

(Network Management System/NMS, όπως π.χ. το HP OpenView της HP

Εργασίας Εξεταστικής

Δημιουργήστε σε Oracle Vitual Box εικονικό σύστημα με 2 κάρτες δικτύου.

Εγκαταστήστε στο εικονικό σύστημα Windows Server 2008.

Κάντε τις αρχικές ρυθμίσεις στις κάρτες δικτύου του εικονικού συστήματος. Η μία να μετονομαστεί σε Private Network και να της δοθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις, IP: 192.168.200.1, Subnet Mask: 255.255.255.0. Η δεύτερη κάρτα να μετονομαστεί σε Public Network και να δοθούν οι επόμεες ρυθμίσεις: IP: 192.168.1.200, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.1.1 και DNS 192.168.1.1.

Δώστε το μικρό σας όνομα ως όνομα στον server σας.

Στον Server ενεργοποιήστε και διαμορφώστε τις ακόλουθες υπηρεσίες

Active Directory - Δημιουργήστε Domain με όνομα το Επώνυμο.gr. Δημιουργήστε 2 τουλάχιστον χρήστες για κάντε τις διαμορφώσεις για το profile του κάθε χρήστη. Επίσης διαμορφώστε τις πολιτικές ασφαλείας ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να θυμάται τους 24 τελευταίους κωδικούς που έχει χρησιμοποιήσει. 

DNS - Διαμορφώστε ορθά την κύρια forward lookup ζώνη και δημιουργήστε την Reverse ζώνη της. Ανάλογα με τις λοιπές υπηρεσίες που θα σηκώσετε να συμπληρώσετε στην κύρια ζώνη τις αντίστοιχες πληροφορίες (π.χ. για τον web server)

DHCP - Δημιουργήστε ένα εύρος 100 IP αυτόματης ανάθεσης.

Web Server - Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Επίσης να σηκώσετε παράλληλα και FTP Server. Επίσης δημιουργείστε 3 site στον web server σας, δίνοντας τα ονόματα www.mysite1.gr. www.mysite2.gr και www.mysite3.gr. 

Network Services - NAT (να γίνουν οι ρυθμίσεις για τον Web και FTP Server) και Remote Access (κάντε την ρύθμιση ώστε οι χρήστε να μπορούν να κάνουν Dial-In)

Terminal Services - Ενεργοποιήστε το Remote Desktop και κάντε 2 τουλάχιστον εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον server να είναι προσβάσιμες από τους χρήστες του τοπικού δικτύου.

File Server και SMTP Server με τις ανάλογες ρυθμίσεις

 

TOP