×

Μήνυμα

Failed loading XML... StartTag: invalid element name Extra content at the end of the document

Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 
 • Αρχές διαχείρισης δικτύου
 • Διαμόρφωση δικτύου
  • Ενεργές συσκευές (switch – router)
  • Πρωτόκολλο SNMP
  • Πρωτόκολλο IPX
  • Πρωτόκολλο NNM
  • Διαμόρφωση εξ αποστάσεως
  • Βελτίωση απόδοσης
  • Τεκμηρίωση
  • Διαχείριση κόμβων δικτύων HP OpenView
  • Ανίχνευσης λαθών
 • Η υποστήριξη του υλικού
 • Διαμόρφωση κόμβου πρόσβασης στο Internet
 • Ενεργού Καταλόγου των Windows (active directory)
 • Διαχείριση δίσκων και άλλων αποθηκευτικών μέσων
 • Εγκατάσταση και διευθέτηση περιφερειακών
 • Δημιουργία συστοιχιών (cluster) υπολογιστών
 • Εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας δικτύου
 • Intranets - Extranets
  • Διαχείριση ΙΙS, Apache
  • Firewalls, DMZ Zones
 • Προστασία του συστήματος από βλάβες και τρόπος αντιμετώπισης

(Network Management System/NMS, όπως π.χ. το HP OpenView της HP

Εργασίας Προόδου

Δημιουργήστε σε Oracle Vitual Box εικονικό σύστημα με 2 κάρτες δικτύου.

Εγκαταστήστε στο εικονικό σύστημα Windows Server 2008.

Κάντε τις αρχικές ρυθμίσεις στις κάρτες δικτύου του εικονικού συστήματος. Η μία να μετονομαστεί σε Private Network και να της δοθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις, IP: 192.168.200.1, Subnet Mask: 255.255.255.0. Η δεύτερη κάρτα να μετονομαστεί σε Public Network και να δοθούν οι επόμενες ρυθμίσεις: IP: 192.168.1.200, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.1.1 και DNS 192.168.1.1.

Δώστε το μικρό σας όνομα ως όνομα στον server σας.

Στον Server ενεργοποιήστε και διαμορφώστε τις ακόλουθες υπηρεσίες

Active Directory - Δημιουργήστε Domain με όνομα το Επώνυμο.gr. Δημιουργήστε 2 τουλάχιστον χρήστες για κάντε τις διαμορφώσεις για το profile του κάθε χρήστη. Επίσης διαμορφώστε τις πολιτικές ασφαλείας ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να θυμάται τους 24 τελευταίους κωδικούς που έχει χρησιμοποιήσει. 

DNS - Διαμορφώστε ορθά την κύρια forward lookup ζώνη και δημιουργήστε την Reverse ζώνη της. Ανάλογα με τις λοιπές υπηρεσίες που θα σηκώσετε να συμπληρώσετε στην κύρια ζώνη τις αντίστοιχες πληροφορίες (π.χ. για τον web server)

DHCP - Δημιουργήστε ένα εύρος 100 IP αυτόματης ανάθεσης.

Web Server - Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Επίσης να σηκώσετε παράλληλα και FTP Server. Επίσης δημιουργείστε 3 site στον web server σας, δίνοντας τα ονόματα www.mysite1.gr. www.mysite2.gr και www.mysite3.gr. 

Network Services - NAT (να γίνουν οι ρυθμίσεις για τον Web και FTP Server) και Remote Access (κάντε την ρύθμιση ώστε οι χρήστε να μπορούν να κάνουν Dial-In)

SMTP Server με τις ανάλογες ρυθμίσεις και στον DNS. (http://www.vsysad.com/2017/05/install-and-configure-smtp-server-on-windows-server-2016/)

Windows Deployment Server και δημιουργήστε Install Image και Boot Image. (https://www.faqforge.com/windows-server-2016/configure-windows-deployment-services-server-2016/), (https://www.faqforge.com/windows-server-2016/add-boot-images-windows-deployment-services-windows-server-2016/)

Προαιρετικά

RemoteApp in Windows Server 2016 (https://newhelptech.wordpress.com/2017/07/23/step-by-step-how-to-deploy-remote-desktop-services-in-windows-server-2016/)

Microsoft Active Directory Certificate Services (https://www.virtuallyboring.com/setup-microsoft-active-directory-certificate-services-ad-cs/)

Microsoft Active Directory Federation Services (https://www.virtuallyboring.com/how-to-setup-microsoft-active-directory-federation-services-adfs/)

Εργασία Εξεταστικής

Δημιουργήστε σε Oracle Vitual Box εικονικό σύστημα Ubuntu Server με 1 κάρτες δικτύου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση ubuntu server από τον σύνδεσμο https://ubuntu.com/download/server

Εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του Ubuntu Server και δώστε τα παρακάτω ως διαμόρφωση του δικτύου.

IP Address: 192.168.1.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS: 192.168.1.1.

Ως όνομα στον server δώστε το μικρό.όνομα_server.

Δημιουργήστε κατά την εγκατάσταση έναν χρήστη με

username: adminuser

password: Qwerty_123

Μετά την εγκατάσταση αλλάξτε τον κωδικό πρόσβαση του root σε Qwerty_123 και βάλτε τον χρήστη που δημιουργήσατε παραπάνω στο ίδιο group με τον root.

Κάντε όλες τις αναβαθμίσεις που μπορεί να είναι διαθέσιμες.

Εγκαταστήστε την υπηρεσία του DNS και διαμορφώστε την ζώνη επώνυμό.gr και κάντε τις εγγραφές που χρειάζονται.

Εγκαταστήστε την υπηρεσία του DHCP και δημιουργήστε ένα εύρος δυναμικής ανάθεσης των 100 IP. Επίσης κάντε όλες τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που χρειάζονται.

Εγκαταστήστε τον File server του Linux και διαμοιράστε έναν φάκελο.

Αν δεν εγκαταστήσατε το OpenSSH Server κατά την εγκατάσταση, κάντε το και διαμορφώστε το όπως στο παράδειγμα που δίνεται στο site του server documentation.

Επίσης, εγκαταστήστε και διαμορφώστε τις υπυρεσίες web server, ftp server και proxy server σύμφωνα με το documentation.

 

 

 

TOP