×

Μήνυμα

Failed loading XML... StartTag: invalid element name Extra content at the end of the document

Ασφάλεια Δικτύων

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Το μάθημα στοχεύει στο να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των συσκευών και μέσων που συμμετέχουν σε ένα δίκτυο από κινδύνους φυσικής και λογικής καταστροφής τους.
Για το σκοπό αυτό, αποσαφηνίζονται αρχικά τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ασφάλεια των Πληροφορικών Συστημάτων, δηλαδή εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στην πολιτική ασφαλείας, στις μεθόδους και τα μέτρα προστασίας, έτσι ώστε ο καταρτιζόμενος να αποκτήσει την ικανότητα και την ευχέρεια να συντελεί στη διαχείριση ασφαλείας ενός Πληροφοριακού Συστήματος.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γενικές αρχές
Χαρακτηριστικά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Security Policy)
Υποδομή ασφαλείας
Διαβάθμιση
Προστασία πληροφορίας ηλεκτρονικής μορφής
Μηχανισμοί προστασίας πληροφορίας
Περιοδικός έλεγχος ασφαλείας
Risk analysis
Ανάλυση Κατάστασης
Impact Analysis
Threats & Vulnerabilities Analysis
Δημιουργία Πολιτικής Περιμετρικής Ασφαλείας Δικτύου
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Φυσική ασφάλεια
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτου ανάγκης
Back-up
Μalicious software controls
Αccess control
Αdvanced authentication
Firewalls
Κρυπτογράφηση πληροφοριών
Το μήκος των κλειδιών κρυπτογράφησης
Ρυθμός αλλαγής των κλειδιών κρυπτογράφησης
Αλγόριθμος κρυπτογράφησης
Συμβατότητα με τα crypto hardware standards
Κεντρικό management των κλειδιών κρυπτογράφησης
Ταχύτητα Link Encryptor συσκευής
Υποστήριξη
Διαθεσιμότητα δικτύου (Redundancy)
Ασφάλεια τηλεδιάγνωσης – τηλεδιαχείρισης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΣ
Ασφάλεια δικτύου wan
Λειτουργικές προδιαγραφές link encryptor
Τεχνικά χαρακτηριστικά κρυπτοσυσκευών
Ασφάλεια τοπικών δικτύων
Ελάχιστη ασφάλεια
Διαβαθμισμένη ασφάλεια

Ασφάλεια Δικτύων - Βιβλίο ΑΚΜΗ (link)

Ασφάλεια Δικτύων - Ενημερωμένες Σημειώσεις (Link)

Παρουσίαση Μαθήματος Ασφάλεια Δικτύων (link) (PDF)

Διτκυακές Επιθέσεις (link)

 

 

TOP