×

Μήνυμα

Failed loading XML... StartTag: invalid element name Extra content at the end of the document

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Σκοπός του μαθήματος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ είναι να εφοδιαστούν οι καταρτιζόμενοι με γνώσεις που αποσαφηνίζουν, αφενός μεν την αρχιτεκτονική του υπολογιστή και αφετέρου τη διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος.
Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική του υπολογιστή καθώς και τις έννοιες του προγραμματισμού σε επίπεδο μηχανής (machine language) και συμβολικής γλώσσας (assembly language) και τη σχέση τους με την αρχιτεκτονική της μηχανής.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Σκοπός του μαθήματος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ είναι να εφοδιαστούν οι καταρτιζόμενοι με γνώσεις που αποσαφηνίζουν, αφενός μεν την αρχιτεκτονική του υπολογιστή και αφετέρου τη διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος.
Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική του υπολογιστή καθώς και τις έννοιες του προγραμματισμού σε επίπεδο μηχανής (machine language) και συμβολικής γλώσσας (assembly language) και τη σχέση τους με την αρχιτεκτονική της μηχανής.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση έχει ως πρωταρχικό σκοπό να εξοικειώσει τους καταρτιζόμενους με το hardware ενός Η/Υ.

Θεωρία

  • Βασικές έννοιες και εφαρμογές Assembly
  • Βασικό περιβάλλον εκτέλεσης εντολών
  • Assembly Language Fundamentals
  • Εντολές άλματος και βρόγχου (JMP, LOOP)
  • Λειτουργίες Stack (εντολές PUSH και POP)
  • Εντολές και εφαρμογές ολίσθησης και περιστροφής

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Το μάθημα στοχεύει στο να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των συσκευών και μέσων που συμμετέχουν σε ένα δίκτυο από κινδύνους φυσικής και λογικής καταστροφής τους.
Για το σκοπό αυτό, αποσαφηνίζονται αρχικά τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ασφάλεια των Πληροφορικών Συστημάτων, δηλαδή εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στην πολιτική ασφαλείας, στις μεθόδους και τα μέτρα προστασίας, έτσι ώστε ο καταρτιζόμενος να αποκτήσει την ικανότητα και την ευχέρεια να συντελεί στη διαχείριση ασφαλείας ενός Πληροφοριακού Συστήματος.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Η εργασία αυτή είναι ένα είδος μικρής πτυχιακής για τις ειδικότητες που δεν έχουν Πρακτική άσκηση και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Απαιτείται καθοδήγηση και παρακολούθηση του καταρτιζόμενου από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Οδηγίες για εκπόνηση Διαθεματικής Εργασίας (Link)

Συνοπτικός Οδηγός Συγγραφής Διαθεματικής (Link)

TOP