Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Beginning Xcode, Swift Edition will not only get you up and running with Apple's latest version of Xcode, but it also shows you how to use Swift in Xcode and includes a variety of projects to build.

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

In just 21 days you can acquire the knowledge and skills necessary to develop applications on your computer and apps that run on Android phones and tablets. With this complete tutorial you’ll quickly master the basics and then move on to more advanced features and concepts.

Completely updated for Java 8, this book teaches you about the Java language and how to use it to create applications for any computing environment and Android apps. By the time you have finished the book, you’ll have well-rounded knowledge of Java and the Java class libraries. Using your new skills, you will be able to develop your own programs for tasks such as web services, database connectivity, XML processing, and mobile programming.

Περισσότερα...

TOP