Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Create modern, professional templates using the template framework for Joomla! 3.x

Overview

Improve the usability of Joomla! Template Manager by installing and enabling a downloaded template, changing the logo, and adding a slogan
Set up a workflow and development environment for Joomla! template design
Create custom templates for that unique website look

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Create must–have applications for the latest Android OS

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Discover the power of Java for developing applications with the engaging, hands-on approach in Farrell's JAVA PROGRAMMING, 8E.

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Since the second edition of this text, the use of the Internet and networks generally has continued to expand at a phenomenal rate. This has led to both an increase in demand for network software and to improvements in the technology used to run such networks, with the latter naturally leading to changes in the former. During this time, the Java libraries have been updated to keep up with the new developments in network technology, so that the Java programming language continues to be one of the mainstays of network software development.

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Summary

jQuery in Action, Third Edition, is a fast-paced and complete guide to jQuery, focused on the tasks you'll face in nearly any web dev project. Written for readers with minimal JavaScript experience, this revised edition adds new examples and exercises, along with the deep and practical coverage you expect from an In Action book. You'll learn how to traverse HTML documents, handle events, perform animations, write plugins, and even unit test your code. The unique lab pages anchor each concept with real-world code. Several new chapters teach you how to interact with other tools and frameworks to build modern single-page web applications.

Περισσότερα...

TOP